Jan Nowak

Grafik spjatý se slezskou uměleckou komunitou. V letech 1958-1959 studoval grafické techniky u Stefana Suberlaka v Centru výtvarného umění v Katovicích. Povoláním horník, 28 let pracoval v katovickém dole. Byl spoluzakladatelem kroužku umělců „Gwarek 58“ na dole „Katowice“. V roce 1989 získal od Ministerstva kultury a umění povolení k výkonu povolání výtvarného umělce. Pracuje v technice linorytu, mědirytu a suché jehly. V umělcově tvorbě dominuje motiv slezské krajiny a jejích obyvatel, často ztvárněný s ornamentální jemností a bohatým tematickým řešením.

Jan Nowak, „Tokowisko“ (2011)

ABC DEF GHIJK

Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh.

Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh.

Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh. Abc abc et defgh, abc et defgh, abc et defgh.

snímek z procesu tvorby linorytu s názvem „Bogucice“

„Lov tetřevů“ (1981)

Xyz

„Bogucice“ (2020)

Facebook
Jan-Nowak-100063790670491